Zachowanie w ruchu drogowym.
Filmy - Manewry podstawowe - omijanie.


Manewry podstawowe - omijanie
Podczas jazdy może spotkać na stojące pojazdy lub inne nieporuszające się przeszkody, które należy ominąć. Aby nie spowodować kolizji, kierujący pojazdem musi zachować bezpieczny odstęp od stojącego pojazdu bądź innej przeszkody i w razie potrzeby zwolnić. Podczas omijania stojącego na należy zwrócić szczególną uwagę, czy zza autobusu nie wychodzą piesi.

Przeczytaj więcej >>