Taryfikator mandatów

Kierujący

 Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę nie mającą: 
186.1) uprawnień do kierowania pojazdami500
187.2) uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu300
188.Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym100
189.Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów50 za brak
każdego
z wymaganych
dokumentów,
nie więcej
niż 250