Taryfikator mandatów

Przepisy o ruchu pieszych

 Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: 
1.1) na przejściach dla pieszych50
2.2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych100
3.Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi100
4.Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni50
5.Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych50
 Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi: 
6.1) na obszarze zabudowanym50
7.2) na obszarze niezabudowanym100
8.Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko50
9.Przebieganie przez jezdnię50
10.Chodzenie po torowisku50
11.Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie100
12.Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza50
13.Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi50
14.Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim50
15.Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko50
16.Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych50
17.Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów50