Taryfikator mandat贸w

Przepisy dotycz膮ce ruchu pojazd贸w

A) Zasady og贸lne i przepisy porz膮dkowe - Taryfikator
18.Zajmowanie wi臋cej ni偶 jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu150
19.Naruszenie obowi膮zku poruszania si臋 po poboczu przez kieruj膮cego pojazdem zaprz臋gowym, rowerem, motorowerem, w贸zkiem r臋cznym albo osob臋 prowadz膮c膮 pojazd nap臋dzany silnikiem100
20.Nieust膮pienie miejsca nadje偶d偶aj膮cemu pojazdowi szynowemu przez kieruj膮cego pojazdem250
21Niekorzystanie z pas贸w bezpiecze艅stwa podczas jazdy100
 Przewo偶enie dziecka w poje藕dzie: 
22.1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urz膮dzeniem do przewo偶enia dzieci150
23.2) w foteliku ochronnym, siedz膮cego ty艂em do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposa偶onego w poduszk臋 powietrzn膮 dla pasa偶era 
24.Kierowanie pojazdem przewo偶膮cym pasa偶er贸w niekorzystaj膮cych z pas贸w bezpiecze艅stwa100
25.Nieu偶ywanie he艂mu ochronnego przez kieruj膮cego motocyklem lub motorowerem100
26.Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewo偶膮cym pasa偶er贸w nieu偶ywaj膮cych he艂mu ochronnego100
27.Przewo偶enie osoby w stanie nietrze藕wo艣ci, stanie po u偶yciu alkoholu lub 艣rodka dzia艂aj膮cego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym w贸zkiem150
28.Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagaj膮ce trzymania s艂uchawki lub mikrofonu w r臋ku przez kieruj膮cego pojazdem200
29.Wje偶d偶anie na pas mi臋dzy jezdniami100
30.Niedope艂nienie obowi膮zk贸w przez uczestnik贸w wypadku poprzez nieusuni臋cie pojazdu z miejsca wypadku, w kt贸rym nie by艂o zabitego lub rannego150
31.Nieu偶ywanie element贸w odblaskowych w spos贸b widoczny dla innych uczestnik贸w ruchu przez osob臋 wykonuj膮c膮 roboty lub inne czynno艣ci na drodze150
32.Brak oznaczenia lub niew艂a艣ciwe oznaczenie pojazd贸w do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu pa艅stwowego300
B) W艂膮czanie si臋 do ruchu - Taryfikator
33.Nieust膮pienie pierwsze艅stwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas w艂膮czania si臋 do ruchu300
34.Uniemo偶liwienie w艂膮czenia si臋 do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizuj膮cemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdni臋 z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym200
35.Naruszenie obowi膮zk贸w przez kieruj膮cego pojazdem zbli偶aj膮cego si臋 do miejsca postoju autobusu szkolnego200
C) Pr臋dko艣膰 i hamowanie - Taryfikator
36.Przekroczenie dopuszczalnej pr臋dko艣ci do 10 km/hdo 50
37.Przekroczenie dopuszczalnej pr臋dko艣ci o 11 - 20 km/h50 - 100
38.Przekroczenie dopuszczalnej pr臋dko艣ci o 21 - 30 km/h100 - 200
39.Przekroczenie dopuszczalnej pr臋dko艣ci o 31 - 40 km/h200 - 300
40.Przekroczenie dopuszczalnej pr臋dko艣ci o 41 - 50 km/h300 - 400
41.Przekroczenie dopuszczalnej pr臋dko艣ci o ponad 51 km/h400 - 500
42.Hamowanie w spos贸b powoduj膮cy zagro偶enie bezpiecze艅stwa ruchu lub jego utrudnienie300
43.Jazda z pr臋dko艣ci膮 utrudniaj膮c膮 ruch innym kieruj膮cym50 - 200
44.Niezachowanie przez kieruj膮cych pojazdami obj臋tymi indywidualnym ograniczeniem pr臋dko艣ci albo pojazdami lub zespo艂ami pojazd贸w o d艂ugo艣ci wi臋kszej ni偶 7 metr贸w niezb臋dnego odst臋pu od pojazd贸w znajduj膮cych si臋 przed nimi200
45.Przekroczenie indywidualnie okre艣lonej dopuszczalnej pr臋dko艣ci dla danego pojazduod 50 do 500
D) Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu - Taryfikator
46.Zawracanie w warunkach, w kt贸rych mog艂oby to zagra偶a膰 bezpiecze艅stwu ruchu lub ruch ten utrudni膰200 - 400
47.Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych200
48.Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub b艂臋dne sygnalizowanie manewru200
49.Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skr臋ceniem150
50.Nieust膮pienie pierwsze艅stwa przez kieruj膮cego pojazdem zmieniaj膮cego zajmowany pas ruchu250
E) Wymijanie, omijanie i cofanie - Taryfikator
51.Omijanie pojazdu, kt贸ry jecha艂 w tym samym kierunku, lecz zatrzyma艂 si臋 w celu ust膮pienia pierwsze艅stwa pieszemu500
52.Omijanie pojazdu oczekuj膮cego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w kt贸rej wymaga艂o to wjechania na cz臋艣膰 jezdni przeznaczon膮 dla przeciwnego kierunku ruchu250
53.Utrudnianie ruchu podczas cofania50 - 200
54.Naruszenie zakaz贸w cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach200
F) Wyprzedzanie - Taryfikator
55.Wyprzedzanie na przej艣ciach dla pieszych lub bezpo艣rednio przed nimi200
56.Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzyst贸w lub bezpo艣rednio przed nimi200
57.Naruszenie przez kieruj膮cego obowi膮zku upewnienia si臋 przed wyprzedzaniem, czy kieruj膮cy jad膮cy za nim nie rozpocz膮艂 manewru wyprzedzania250
58.Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy doje偶d偶aniu do wierzcho艂ka wzniesienia300
59.Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakr臋tach oznaczonych znakami ostrzegawczymi300
60.Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzy偶owaniach300
61.Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpo艣rednio przed nimi300
62.Wyprzedzanie z niew艂a艣ciwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odst臋pu200
63.Zwi臋kszanie pr臋dko艣ci przez kieruj膮cego pojazdem wyprzedzanym350
64.Niestosowanie si臋 przez kieruj膮cego pojazdem wolnobie偶nym, ci膮gnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowi膮zku usuni臋cia si臋 jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania si臋 w celu u艂atwienia wyprzedzenia100
65.Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym300
G) Przecinanie si臋 kierunk贸w ruchu - Taryfikator
66.Nieust膮pienie przez kieruj膮cego pojazdem pierwsze艅stwa pieszym znajduj膮cym si臋 na przej艣ciu350
67.Nieust膮pienie przez kieruj膮cego pojazdem pierwsze艅stwa na skrzy偶owaniu pieszym przy skr臋caniu w drog臋 poprzeczn膮350
68.Nieust膮pienie przez kieruj膮cego pojazdem pierwsze艅stwa pieszym przy przeje偶d偶aniu przez chodnik lub drog臋 dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na kt贸rym ruch pieszych i pojazd贸w odbywa si臋 po tej samej powierzchni350
69.Nieust膮pienie przez kieruj膮cego pojazdem pierwsze艅stwa rowerowi znajduj膮cemu si臋 na przeje藕dzie dla rowerzyst贸w350
70.Nieust膮pienie przez kieruj膮cego pojazdem pierwsze艅stwa rowerowi przy przeje偶d偶aniu przez drog臋 dla rower贸w poza jezdni膮350
71.Niezatrzymanie pojazdu w celu umo偶liwienia przej艣cia przez jezdni臋 osobie niepe艂nosprawnej, u偶ywaj膮cej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawno艣ci ruchowej350
72.Naruszenie obowi膮zku usuni臋cia pojazdu unieruchomionego na przeje藕dzie kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kieruj膮cych pojazdami szynowymi w sytuacji, w kt贸rej usuni臋cie pojazdu nie by艂o mo偶liwe300
73.Naruszenie obowi膮zku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umo偶liwi膰 pieszym swobodny dost臋p do pojazd贸w komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasa偶er贸w na przystanku100
74.Naruszenie zakazu obje偶d偶ania opuszczonych zap贸r lub p贸艂zap贸r oraz wje偶d偶ania na przejazd, je艣li opuszczanie ich zosta艂o rozpocz臋te lub podnoszenie ich nie zosta艂o zako艅czone300
75.Naruszenie zakazu wje偶d偶ania na przejazd, je艣li po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy300
76.Jazda wzd艂u偶 po chodniku lub przej艣ciu dla pieszych pojazdem silnikowym250
77.Jazda wzd艂u偶 po chodniku lub przej艣ciu dla pieszych innym pojazdem ni偶 pojazd silnikowy50
78.Naruszenie przez kieruj膮cego zakazu wje偶d偶ania na skrzy偶owanie, je艣li na skrzy偶owaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy300
H) Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzysto艣ci powietrza - Taryfikator
79.Niew艂膮czenie przez kieruj膮cego pojazdem wymaganych 艣wiate艂 w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzysto艣ci powietrza200
80.Naruszenie przez kieruj膮cego pojazdem innym ni偶 silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazd贸w w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzysto艣ci powietrza oraz korzystania z pobocza drogi, a je偶eli nie jest to mo偶liwe - jak najbli偶ej kraw臋dzi jezdni100
81.Nadu偶ywanie sygna艂贸w d藕wi臋kowych lub 艣wietlnych100
82.U偶ywanie sygna艂贸w d藕wi臋kowych na obszarze zabudowanym100
83.U偶ywanie tylnych 艣wiate艂 przeciwmg艂owych przy normalnej przejrzysto艣ci powietrza100
I) Holowanie - Taryfikator
84.Holowanie pojazdu, kt贸rego kieruj膮cy nie ma wymaganych uprawnie艅 do kierowania tym pojazdem250
85.Holowanie pojazdu na po艂膮czeniu sztywnym, je偶eli nie jest sprawny co najmniej jeden uk艂ad hamulcowy, albo na po艂膮czeniu gi臋tkim, je偶eli nie s膮 sprawne dwa uk艂ady hamulcowe250
86.Holowanie pojazdu o niesprawnym uk艂adzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach250
87.Holowanie pojazdu na po艂膮czeniu gi臋tkim, je偶eli w poje藕dzie tym dzia艂anie uk艂adu hamulcowego uzale偶nione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony250
88.Holowanie wi臋cej ni偶 jednego pojazdu, z wyj膮tkiem pojazdu cz艂onowego250
89.Holowanie pojazdem z przyczep膮 (naczep膮)250
 Naruszenie przez kieruj膮cego warunk贸w holowania poprzez: 
90.1) niew艂膮czenie w poje藕dzie holuj膮cym 艣wiate艂 mijania100
91.2) nieprawid艂owe po艂膮czenie pojazdu holowanego z holuj膮cym150
92.3) brak lub niew艂a艣ciwe oznaczenie pojazdu holowanego150
93.4) niezachowanie w艂a艣ciwej odleg艂o艣ci mi臋dzy pojazdami holowanym a holuj膮cym100
94.5) niew艂a艣ciwe oznakowanie po艂膮czenia mi臋dzy pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania50
J) Przepisy o ruchu rower贸w, motorower贸w, pojazd贸w zaprz臋gowych oraz ruchu zwierz膮t - Taryfikator
95.Naruszenie przez kieruj膮cego rowerem obowi膮zku przewo偶enia dziecka do lat 7 na dodatkowym siode艂ku50
96.Nieust膮pienie pierwsze艅stwa pieszym przez kieruj膮cego rowerem korzystaj膮cego z drogi dla rower贸w i pieszych50
97.Naruszenie przez kieruj膮cego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu50
98.Naruszenie przez kieruj膮cego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej r臋ki na kierownicy oraz n贸g na peda艂ach lub podn贸偶kach50
99.Naruszenie przez kieruj膮cego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania si臋 pojazd贸w100
100.Naruszenie przez kieruj膮cego rowerem na przeje藕dzie dla rowerzyst贸w zakazu wje偶d偶ania bezpo艣rednio przed jad膮cy pojazd150
101.Naruszenie przez kieruj膮cego rowerem na przeje藕dzie dla rowerzyst贸w zakazu zwalniania lub zatrzymywania si臋 bez uzasadnionej przyczyny100
102.Naruszenie przez kieruj膮cego rowerem przepis贸w o korzystaniu z chodnika50
103.Naruszenie, przez kieruj膮cego pojazdem zaprz臋gowym, zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni100
104.Naruszenie, przez kieruj膮cego pojazdem zaprz臋gowym, zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem100
105.Naruszenie, przez kieruj膮cego pojazdem zaprz臋gowym, zakazu jazdy pojazdami na p艂ozach bez dzwonk贸w lub grzechotek50
106.Naruszenie przez je藕d藕ca lub poganiacza obowi膮zku korzystania z okre艣lonej drogi lub cz臋艣ci drogi100
107.P臋dzenie zwierz膮t p艂ochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedaj膮cych sob膮 kierowa膰50
108.P臋dzenie zwierz膮t bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwi臋zi50
109.Naruszenie przez poganiacza obowi膮zku poruszania si臋 po lewej stronie p臋dzonych zwierz膮t50
110.Naruszenie przez poganiacza obowi膮zku u偶ywania, w okresie niedostatecznej widoczno艣ci, odpowiedniego o艣wietlenia50
111.Naruszenie przez poganiacza zakazu p臋dzenia zwierz膮t po okre艣lonych drogach50
112.Naruszenie przez poganiacza zakazu przep臋dzania zwierz膮t w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczn膮 odleg艂o艣膰50
113.Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierz膮t na jezdni50
114.Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierz臋ta wi臋cej ni偶 prawej po艂owy jezdni albo drogi dla pieszych lub rower贸w50
115.Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprz臋gowy znajdowa艂 si臋 poza jezdni膮50
116.Pozostawienie pojazdu zaprz臋gowego na postoju bez zachowania 艣rodk贸w ostro偶no艣ci niezb臋dnych do unikni臋cia wypadku50
117.Naruszenie wprowadzonych przez rad臋 powiatu zakaz贸w p臋dzenia zwierz膮t50
K) Autostrady i drogi ekspresowe - Taryfikator
118.Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej300
119.Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej300
120.Wjazd na autostrad臋 lub drog臋 ekspresow膮 pojazdem, dla ruchu kt贸rego drogi te nie s膮 przeznaczone250
121.Zatrzymanie lub post贸j pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach ni偶 wyznaczone w tym celu300
122.Nieusuni臋cie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestnik贸w ruchu300
123.Niesygnalizowanie lub niew艂a艣ciwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej300
L) Zatrzymanie i post贸j - Taryfikator
124.Zatrzymanie lub post贸j pojazdu w warunkach, w kt贸rych nie jest on z dostatecznej odleg艂o艣ci widoczny dla innych kieruj膮cych lub powoduje utrudnienie ruchu100 - 300
 Zatrzymywanie pojazdu: 
125.1) na przeje藕dzie kolejowym lub tramwajowym, na skrzy偶owaniu oraz w odleg艂o艣ci mniejszej ni偶 10 m od przejazdu lub skrzy偶owania300
126.2) na przej艣ciu dla pieszych lub na przeje藕dzie dla rowerzyst贸w oraz w odleg艂o艣ci mniejszej ni偶 10 m przed tym przej艣ciem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dw贸ch pasach ruchu - tak偶e za nimi100 - 300
127.3) w tunelu, na mo艣cie lub na wiadukcie200
128.4) na jezdni wzd艂u偶 linii ci膮g艂ej oraz w pobli偶u jej punkt贸w kra艅cowych, je偶eli kieruj膮cy pojazdami wielo艣ladowymi s膮 zmuszeni do naje偶d偶ania na t臋 lini臋100
129.5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczaj膮cej kraw臋d藕 jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ci膮g艂ej wyznaczaj膮cej kraw臋d藕 jezdni100
130.6) w odleg艂o艣ci mniejszej ni偶 10 m od przedniej strony znaku lub sygna艂u drogowego, je偶eli pojazd je zas艂ania100
131.7) przy lewej kraw臋dzi jezdni100
132.8) na pasie mi臋dzy jezdniami100
133.9) w odleg艂o艣ci mniejszej ni偶 15 m od s艂upka lub tablicy oznaczaj膮cej przystanek, a na przystanku z zatok膮 - na ca艂ej jej d艂ugo艣ci100
134.10) w odleg艂o艣ci mniejszej ni偶 15 m od punkt贸w kra艅cowych wysepki, je偶eli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu100
135.11) na drodze dla rower贸w100
136.Brak sygnalizowania lub niew艂a艣ciwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku150
137.Naruszenie warunk贸w dopuszczalno艣ci zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku100
138.Naruszenie obowi膮zku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbli偶ej jej kraw臋dzi i r贸wnolegle do niej100
139.Naruszenie obowi膮zku umieszczania pojazdu (z wyj膮tkiem pojazdu zaprz臋gowego) poza jezdni膮 w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym150 - 300
140.Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniaj膮cych wjazd lub wyjazd100
141.Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniaj膮cych dost臋p do innego prawid艂owo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu100
142.Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do s艂upka wska藕nikowego z jedn膮 kresk膮100
143.Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych ni偶 wyznaczone100
144.Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespo艂u pojazd贸w o dopuszczalnej masie ca艂kowitej przekraczaj膮cej 16 ton lub o d艂ugo艣ci przekraczaj膮cej 12 m200 - 300
M) U偶ywanie 艣wiate艂 zewn臋trznych - Taryfikator
145.Jazda bez wymaganych 艣wiate艂 od zmierzchu do 艣witu200
146.Jazda bez wymaganych 艣wiate艂 w okresie od dnia 1 pa藕dziernika do ostatniego dnia lutego100
147.Jazda bez wymaganych 艣wiate艂 pojazdami niewyposa偶onymi w 艣wiat艂a mijania50
148.Jazda bez wymaganych przepisami 艣wiate艂 w tunelu100
149.Jazda bez wymaganych 艣wiate艂 przez kieruj膮cego motocyklem lub motorowerem100
150.Jazda bez wymaganych 艣wiate艂 przez kieruj膮cego pojazdem szynowym200
151.Nieu偶ywanie wymaganego o艣wietlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczno艣ci150 - 300
152.Korzystanie ze 艣wiate艂 drogowych w spos贸b niezgodny z przepisami200
153.Naruszenie warunk贸w dopuszczalno艣ci u偶ywania przednich 艣wiate艂 przeciwmg艂owych100
154.U偶ywanie "szperacza" podczas jazdy100
N) U偶ywanie pojazd贸w w ruchu drogowym - Taryfikator
155.Bezpodstawne korzystanie z u艂atwie艅 w ruchu drogowym przez kieruj膮cego pojazdem uprzywilejowanym300
156.U偶ywanie pojazdu w spos贸b zagra偶aj膮cy bezpiecze艅stwu osoby znajduj膮cej si臋 w poje藕dzie lub poza nim200
157.Zakrywanie 艣wiate艂 oraz urz膮dze艅 sygnalizacyjnych200
158.Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znak贸w, kt贸re powinny by膰 widoczne100
159.Oddalenie si臋 kieruj膮cego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu50
160.U偶ywanie opon z umieszczonymi w nich na trwa艂e elementami przeciw艣lizgowymi100
161.U偶ywanie 艂a艅cuch贸w przeciw艣lizgowych na oponach na drodze niepokrytej 艣niegiem100
162.Wje偶d偶anie mi臋dzy jad膮ce w kolumnie rowery jedno艣ladowe200
 Naruszenie przepis贸w dotycz膮cych przewozu dzieci lub m艂odzie偶y przez: 
163.1) kieruj膮cego pojazdem przewo偶膮cym dzieci lub m艂odzie偶200
164.2) oznaczenie pojazdu tablicami informuj膮cymi, 偶e przewo偶one s膮 nim dzieci lub m艂odzie偶, w czasie gdy dzieci lub m艂odzie偶 nie s膮 przewo偶one50
165.3) kieruj膮cego innym pojazdem200
166.Naruszenie przepis贸w dotycz膮cych przewozu os贸b niepe艂nosprawnych przez kieruj膮cego pojazdem przewo偶膮cym takie osoby200
167.Niezachowanie szczeg贸lnej ostro偶no艣ci przez kieruj膮cego pojazdem, kt贸ry omija pojazd przeznaczony do przewozu os贸b niepe艂nosprawnych200
168.Naruszenie przepis贸w o obowi膮zku wysy艂ania przez pojazdy 偶贸艂tych sygna艂贸w b艂yskowych200
169.Bezpodstawne u偶ywanie 偶贸艂tego sygna艂u b艂yskowego100
170.Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z ty艂u pojazdu znak贸w, napis贸w lub przedmiot贸w ograniczaj膮cych czytelno艣膰 tych tablic50
171.U偶ywanie pojazdu na obszarze zabudowanym w spos贸b powoduj膮cy uci膮偶liwo艣ci zwi膮zane z nadmiern膮 emisj膮 spalin do 艣rodowiska lub nadmiernym ha艂asemdo 300
172.Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granic膮 znakiem okre艣laj膮cym pa艅stwo rejestracji100
173.Umieszczenie na poje藕dzie znaku okre艣laj膮cego inne pa艅stwo ni偶 to, w kt贸rym pojazd zosta艂 zarejestrowany100
174.Pozostawienie pracuj膮cego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym100
O) Przew贸z 艂adunk贸w i ci膮gni臋cie przyczep - Taryfikator
175.Umieszczenie na poje藕dzie 艂adunku w spos贸b zas艂aniaj膮cy 艣wiat艂a lub urz膮dzenia sygnalizacyjne200
176.Umieszczenie na poje藕dzie 艂adunku w spos贸b zas艂aniaj膮cy tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w kt贸re pojazd jest wyposa偶ony100
177.Przewo偶enie 艂adunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niew艂a艣ciwy spos贸b150
178.Niezabezpieczenie urz膮dze艅 s艂u偶膮cych do mocowania 艂adunku przed rozlu藕nieniem si臋, swobodnym zwisaniem lub spadni臋ciem podczas jazdy200
179.Naruszenie przepis贸w o przewozie 艂adunk贸w sypkich150
180.Ci膮gni臋cie przyczepy o rzeczywistej masie ca艂kowitej wi臋kszej ni偶 dopuszczalna w odniesieniu do okre艣lonego rodzaju pojazdu ci膮gn膮cego100 - 300
P) Przew贸z os贸b - Taryfikator
181.Przew贸z os贸b pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu100 - 300
182.Przew贸z os贸b w liczbie przekraczaj膮cej liczb臋 miejsc okre艣lonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu100
183.Naruszenie warunk贸w przewozu os贸b w przyczepach100
184.Naruszenie warunk贸w dopuszczalno艣ci przewozu os贸b samochodem ci臋偶arowym poza kabin膮 kierowcy100
185.Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spo偶ywania pokarm贸w w czasie jazdy50