Przejazdy kolejowe

Przejazdy kolejowe - Biorąc pod uwagę statystyki wypadków drogowych okazuje się, że przejazdy kolejowe są jednymi z najniebezpieczniejszych miejsc na drodze. Wiąże się to między innymi z dużą różnicą masy i prędkości pomiędzy pojazdami kołowymi, a pojazdami szynowymi.

Zbliżając się do miejsca, w którym tory kolejowe przecinają się z drogą, należy zachować szczególną ostrożność, przez co rozumiemy, że:

  • zbliżając się do przejazdu kolejowego należy zwolnić oraz wzrokowo i słuchowo upewnić się, że po torach nie zbliża się pociąg,
  • w przypadku przejazdów wielotorowych nigdy nie należy wjeżdżać na tory bezpośrednio po przejechaniu pociągu, ale zaczekać, aż pociąg odjedzie na taką odległość, abyśmy mogli stwierdzić, czy po innych torach nie poruszają się inne pociągi,
  • na przejazdach kolejowych należy uważać szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności (mgła, zawieja śnieżna, noc),
  • dojeżdżając do przejazdu, należy poruszać się z taką prędkością, która umożliwi w razie potrzeby zatrzymanie pojazdu przed torami kolejowymi.
Jeżeli przed przejazdem kolejowym widnieje znak pionowy "stop" (B-20), należy zatrzymać pojazd, a następnie upewnić się, czy nie nadjeżdża pojazd szynowy po czym, gdy nie stwierdzimy jego obecności, należy przejechać przez przejazd.Przepisy kategorycznie zabraniają:

  • omijania zapór lub półzapór oraz przejeżdżania przez przejazd kolejowy w momencie, gdy zapory lub półzapory są opuszczone, zostają opuszczane lub nie zostały do końca podniesione.  • wjeżdżania na przejazd kolejowy w przypadku, gdy po jego drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy.  • wyprzedzania innych pojazdów przed przejazdem kolejowym i w czasie jego przejeżdżania,
  • omijania innych pojazdów stojących przed przejazdem kolejowym i oczekujących na przejazd pociągu, jeżeli manewr ten spowoduje wjechanie na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku jazdy,
  • zatrzymywania pojazdu na przejeździe kolejowym oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu,
  • postoju pojazdu na, przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską.

Jeżeli podczas przejeżdżania przez przejazd kolejowy nastąpi unieruchomienie pojazdu, należy niezwłocznie go stamtąd usunąć. Jeżeli jest to niemożliwe, należy ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe (z tym wyjątkiem, że wyprzedzanie pojazdu na przejeździe tramwajowym i bezpośrednio przed nim jest dozwolone w sytuacji, gdy dotyczy skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany).

W przypadku, gdy przejazd kolejowy nie jest wyposażony w zapory lub półzapory, to przed nim umieszczony jest znak drogowy "krzyż św. Andrzeja przed przejazdem jednotorowym" (G-3) lub "krzyż św. Andrzeja przed przejazdem wielotorowym" (G-4). Znak ten określa miejsce, w którym należy zatrzymać pojazd podczas przejeżdżania pociągu przez przejazd. Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości powyżej 10 metrów, który nie może się poruszać z prędkością powyżej 6 km/h, przed przejazdem przez przejazd musi upewnić się, czy zdąży przejechać zanim nadjedzie pociąg lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.

Przykład:Animacja pokazuje poprawne zachowanie się kierującego pojazdem, zbliżającego się do przejazdu kolejowego z zaporami.