Zachowanie wobec pieszych i rowerzyst贸w

Zachowanie wobec pieszych - W ruchu drogowym opr贸cz pojazd贸w bior膮 udzia艂 tak偶e piesi. Poruszaj膮 si臋 oni przewa偶nie po specjalnie dla nich wyznaczonych cz臋艣ciach drogi (np. chodniki). Jednak w pewnych sytuacjach piesi mog膮 przechodzi膰 przez cz臋艣膰 drogi przeznaczon膮 dla pojazd贸w.

Prawa i obowi膮zki pieszego przechodz膮cego przez jezdni臋:

Pieszy, w celu przej艣cia przez jezdni臋, powinien korzysta膰 z przej艣膰 dla pieszych oznaczonych znakiem drogowym poziomym "przej艣cie dla pieszych" (P-10) (popularnie nazywanym pasami). Przej艣cie dla pieszych mo偶e by膰 tak偶e oznaczone znakiem (D-6) lub (D-6b). Wchodz膮c na przej艣cie pieszy powinien zachowa膰 szczeg贸ln膮 ostro偶no艣膰, a zw艂aszcza uwa偶a膰, aby nie wej艣膰 bezpo艣rednio przed nadje偶d偶aj膮ce pojazdy. Je偶eli na drodze znajduje si臋 przej艣cie podziemne lub naziemne, pieszy powinien korzysta膰 z takiego przej艣cia.

Je偶eli przej艣cie dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przej艣cie na ka偶dej jezdni uwa偶a si臋 za przej艣cie odr臋bne. Przepis ten stosuje si臋 odpowiednio do przej艣cia dla pieszych w miejscu, w kt贸rym ruch pojazd贸w jest rozdzielony wysepk膮 lub za pomoc膮 innych urz膮dze艅 na jezdni.

Dozwolone jest przechodzenie przez jezdni臋 r贸wnie偶 poza przej艣ciem w nast臋puj膮cych przypadkach:  
 • odleg艂o艣膰 do najbli偶szego przej艣cia dla pieszych wynosi ponad 100 metr贸w,
 • gdy pieszy przechodzi na skrzy偶owaniu, na kt贸rym nie ma wyznaczonych przej艣膰 dla pieszych, nawet je艣li odleg艂o艣膰 do najbli偶szego przej艣cia dla pieszych jest mniejsza ni偶 100 metr贸w.

Przechodzenie w wy偶ej wymienionych przypadkach jest dozwolone tylko pod warunkiem, 偶e nie spowoduje zagro偶enia bezpiecze艅stwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazd贸w. Pieszy jest obowi膮zany ust膮pi膰 pierwsze艅stwa pojazdom i do przeciwleg艂ej kraw臋dzi jezdni i艣膰 drog膮 najkr贸tsz膮, prostopadle do osi jezdni.

W obszarze zabudowanym na drogach dwujezdniowych lub na drogach, po kt贸rych kursuj膮 tramwaje po wydzielonych torowiskach, przechodzenie przez jezdni臋 lub torowisko dozwolone jest wy艂膮cznie po wyznaczonym przej艣ciu.

W przypadku przej艣膰 dla pieszych, na kt贸rych ruch jest regulowany za pomoc膮 sygnalizacji 艣wietlnej, pieszy powinien przechodzi膰 podczas nadawania sygna艂u zielonego.

Pieszym zabrania si臋:

 • wchodzenia na jezdni臋:
  • bezpo艣rednio przed jad膮cy pojazd, w tym r贸wnie偶 na przej艣ciu dla pieszych,
  • spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczaj膮cej widoczno艣膰 drogi,
 • przechodzenia przez jezdni臋 w miejscu o ograniczonej widoczno艣ci drogi,
 • zwalniania kroku lub zatrzymywania si臋 bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdni臋 b膮d藕 torowisko,
 • przebiegania przez jezdni臋,
 • chodzenia po torowisku,
 • wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub p贸艂zapory s膮 opuszczone lub opuszczanie ich rozpocz臋to,
 • przechodzenia przez jezdni臋 w miejscu, w kt贸rym urz膮dzenie zabezpieczaj膮ce lub przeszkoda oddzielaj膮 drog臋 (艣cie偶k臋) dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez wzgl臋du na to, po kt贸rej stronie jezdni one si臋 znajduj膮.

Prawa i obowi膮zki kieruj膮cego:

Kieruj膮cy pojazdem, zbli偶aj膮c si臋 do przej艣cia dla pieszych, zobowi膮zany jest zachowa膰 szczeg贸ln膮 ostro偶no艣膰, zmniejszy膰 pr臋dko艣膰 i ust膮pi膰 pierwsze艅stwa osobom znajduj膮cym si臋 na przej艣ciu.Gdy w pobli偶u przej艣cia znajduj膮 si臋 piesi, kieruj膮cy pojazdem powinien liczy膰 si臋 z tym, 偶e mog膮 oni zechcie膰 przej艣膰 na drug膮 stron臋 drogi. Je偶eli kieruj膮cy zauwa偶y, 偶e osoba przechodz膮ca przez jezdni臋 jest niepe艂nosprawna (np. u偶ywa bia艂ej laski, porusza si臋 o kulach itp.), to powinien si臋 zatrzyma膰 i ust膮pi膰 takiej osobie pierwsze艅stwa. Wje偶d偶aj膮c na skrzy偶owanie, kieruj膮cy pojazdem musi ust膮pi膰 pierwsze艅stwa pieszym znajduj膮cym si臋 na przej艣ciu, nawet w sytuacji, gdy dla pojazd贸w podawany jest zielony sygna艂. Podyktowane jest to konieczno艣ci膮 umo偶liwienia opuszczenia jezdni przez pieszego. Przepis ten obejmuje te偶 rowerzyst贸w przeje偶d偶aj膮cych przez jezdni臋.

Ruch na przej艣ciach dla pieszych mo偶e by膰 tak偶e kierowany przez osoby do tego uprawnione (np. osoba nadzoruj膮ca przej艣cie dzieci przez drog臋 w okolicach szk贸艂). Osoby takie s膮 odpowiednio oznaczone i nale偶y stosowa膰 si臋 do ich polece艅.

Skr臋caj膮c w drog臋 poprzeczn膮, kieruj膮cy pojazdem zobowi膮zany jest ust膮pi膰 pierwsze艅stwa pieszym przekraczaj膮cym jezdni臋 tej drogi, nawet gdy nie poruszaj膮 si臋 oni na przej艣ciu dla pieszych.W momencie, gdy konieczne jest przejechanie pojazdem przez chodnik lub podczas jazdy po placu, na kt贸rym ruch pieszych i pojazd贸w odbywa si臋 po tej samej powierzchni, kieruj膮cy pojazdem zobowi膮zany jest ust膮pi膰 pierwsze艅stwa pieszym i jecha膰 powoli.

Tak偶e podczas jazdy po drodze w strefie zamieszkania kieruj膮cy jest obowi膮zany ust膮pi膰 pierwsze艅stwa pieszym, a jego pr臋dko艣膰 nie mo偶e przekracza膰 20 km/h.

Zbli偶aj膮c si臋 do przystanku komunikacji publicznej, nie znajduj膮cego si臋 przy chodniku, kieruj膮cy pojazdem jest zobowi膮zany do zachowania szczeg贸lnej ostro偶no艣ci.
Kieruj膮cy, doje偶d偶aj膮c do przystanku komunikacji publicznej, nie znajduj膮cego si臋 przy chodniku i nie wyposa偶onego w wysepk膮 (np. przystanek tramwajowy), w momencie doje偶d偶ania do niego lub postoju na nim pojazdu komunikacji publicznej, zobowi膮zany jest do zatrzymania si臋 i nieutrudniania pieszym dost臋pu do tego pojazdu oraz z pojazdu na chodnik.Zabrania si臋:  

 • omijania pojazdu jad膮cego w tym samym kierunku, kt贸rego zatrzymanie przed przej艣ciem dla pieszych spowodowane jest celem "przepuszczenia" pieszych przez przej艣cie.  Przepis ten stosuje si臋 tak偶e w innych sytuacjach, w kt贸rych pieszy ma pierwsze艅stwo przed pojazdem,
 • wyprzedzania na przej艣ciu dla pieszych jak i bezpo艣rednio przed nim (z wyj膮tkiem przej艣膰, na kt贸rych ruch jest kierowany),
 • jazdy wzd艂u偶 po chodniku lub przej艣ciu dla pieszych.

Kieruj膮cy pojazdem zbli偶aj膮c si臋 do przejazdu dla rowerzyst贸w, jest obowi膮zany zachowa膰 szczeg贸ln膮 ostro偶no艣膰 i ust膮pi膰 pierwsze艅stwa rowerowi znajduj膮cemu si臋 na przeje藕dzie.
Kieruj膮cy pojazdem przeje偶d偶aj膮c przez drog臋 (艣cie偶k臋) dla rower贸w poza jezdni膮, jest obowi膮zany ust膮pi膰 pierwsze艅stwa rowerzystom poruszaj膮cym si臋 po tej drodze (艣cie偶ce).

Zabrania si臋 wyprzedzania pojazdu na przeje藕dzie dla rowerzyst贸w i bezpo艣rednio przed nim, z wyj膮tkiem przejazdu, na kt贸rym ruch jest kierowany.