Zatrzymanie i post贸j

Zatrzymanie i post贸j - Zatrzymanie jest to unieruchomienie pojazdu, nie wynikaj膮ce z warunk贸w lub przepis贸w ruchu drogowego, kt贸re trwa nie d艂u偶ej ni偶 1 minut臋 oraz ka偶de inne unieruchomienie wynikaj膮ce z warunk贸w ruchu lub przepis贸w. Post贸j pojazdu jest to unieruchomienie pojazdu nie wynikaj膮ce z warunk贸w lub przepis贸w ruchu drogowego, kt贸re trwa ponad jedn膮 minut臋. Nie ma przy tym znaczenia czy kieruj膮cy opu艣ci艂 pojazd i czy silnik pojazdu jest uruchomiony. Nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e niedozwolone jest oddalanie si臋 kieruj膮cego od pojazdu, w kt贸rym silnik nie zosta艂 wy艂膮czony. Zatrzymanie i post贸j pojazdu s膮 dozwolone tylko w tym miejscu i takich warunkach, w kt贸rych jest on widoczny z dostatecznej odleg艂o艣ci dla innych uczestnik贸w ruchu drogowego i nie powoduje zagro偶enia ruchu drogowego lub jego utrudniania. Podczas zatrzymywania pojazdu na jezdni kieruj膮cy powinien ustawi膰 pojazd jak najbli偶ej jej kraw臋dzi oraz r贸wnolegle do niej. Natomiast podczas postoju na drodze, poza obszarem zabudowanym, kieruj膮cy w miar臋 mo偶liwo艣ci powinien ustawi膰 pojazd poza jezdni膮.
Kieruj膮cy ma obowi膮zek stosowa膰 si臋 do znak贸w drogowych wskazuj膮cych spos贸b zatrzymania lub postoju pojazdu.

Zabrania si臋 zatrzymywania pojazdu:  

 • na mostach i wiaduktach oraz w tunelach,
 • na przejazdach kolejowych i tramwajowych oraz w odleg艂o艣ci mniejszej ni偶 10 metr贸w od przejazdu,
 • na skrzy偶owaniach i w odleg艂o艣ci mniejszej ni偶 10 metr贸w od skrzy偶owania,
 • na przej艣ciach dla pieszych i na przejazdach dla rowerzyst贸w oraz w odleg艂o艣ci mniejszej ni偶 10 metr贸w przed tymi przej艣ciami lub przejazdami. Na drogach dwukierunkowych o dw贸ch pasach ruchu zabrania si臋 zatrzymywania tak偶e za przej艣ciami dla pieszych i za przejazdami dla rowerzyst贸w w odleg艂o艣ci mniejszej ni偶 10 metr贸w,
 • na odcinku przed przedni膮 stron膮 znaku lub sygna艂u drogowego w odleg艂o艣ci mniejszej ni偶 10 metr贸w, w przypadku, gdy mog艂yby one by膰 zas艂oni臋te przez pojazd,
 • w odleg艂o艣ci mniejszej ni偶 15 m od s艂upka lub tablicy oznaczaj膮cej przystanek komunikacji publicznej, a na przystanku z zatok膮 - na ca艂ej jej d艂ugo艣ci,
 • w odleg艂o艣ci mniejszej ni偶 15 metr贸w od punkt贸w ko艅cowych wysepki umieszczonej na drodze w sytuacji, gdy jezdnia z prawej strony wysepki ma tylko jeden pas ruchu,
 • na jezdni wzd艂u偶 linii ci膮g艂ej oraz w pobli偶u jej punkt贸w kra艅cowych je艣li zmusi艂oby to innych kieruj膮cych pojazdami wielo艣ladowymi do naje偶d偶ania na t膮 lini臋,
 • na jezdni wzd艂u偶 linii przerywanej, wyznaczaj膮cej kraw臋d藕 jezdni oraz na poboczu i na jezdni wzd艂u偶 linii ci膮g艂ej wyznaczaj膮cej kraw臋d藕 jezdni (patrz rysunek),
 • na jezdni, przy jej lewej kraw臋dzi, z wyj膮tkiem zatrzymania lub postoju na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o ma艂ym nat臋偶eniu ruchu,
 • na autostradzie i drodze ekspresowej z wyj膮tkiem miejsc do tego przeznaczonych. Je偶eli unieruchomienie pojazdu nast膮pi艂o z przyczyn technicznych, kieruj膮cy pojazdem jest obowi膮zany usun膮膰 pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestnik贸w ruchu (zobacz: post贸j pojazdu uszkodzonego),
 • na pasie pomi臋dzy jezdniami,
 • na drodze lub 艣cie偶ce dla rower贸w.

Poza wymienionymi wy偶ej miejscami, gdzie zabronione jest zatrzymywanie, zabrania si臋 tylko postoju pojazdu:  

 • na odcinku przed i za przejazdem kolejowym od przejazdu do s艂upka wska藕nikowego z jedn膮 kresk膮,
 • w miejscach utrudniaj膮cych dost臋p do innego prawid艂owo zaparkowanego pojazdu lub wyjazdu tego pojazdu,
 • w miejscach, w kt贸rych pojazd utrudnia艂by lub uniemo偶liwia艂 wjazd lub wyjazd, w szczeg贸lno艣ci z bramy, gara偶u, parkingu lub wn臋ki postojowej,
 • w strefie zamieszkania w innym miejscu ni偶 do tego wyznaczone.
 • na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespo艂u pojazd贸w o dopuszczalnej masie ca艂kowitej przekraczaj膮cej 16 t lub o d艂ugo艣ci przekraczaj膮cej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.
 •  
Dopuszczalne jest zatrzymanie lub post贸j pojazdu na chodniku ko艂ami jednego boku lub przedniej osi pojazd贸w samochodowych o dopuszczalnej masie ca艂kowitej nie wi臋kszej ni偶 2,5 tony, pod warunkiem, 偶e:  
 • na danym odcinku nie obowi膮zuje zakaz zatrzymywania lub zakaz postoju,
 • szeroko艣膰 chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza ni偶 1,5 metra i nie utrudnia im ruchu.
 • pojazd umieszczony przedni膮 osi膮 na chodniku nie utrudnia ruchu pojazd贸w na jezdni,

Przepisy dopuszczaj膮 tak偶e zatrzymanie na chodniku przy kraw臋dzi jezdni ca艂ych samochod贸w osobowych i motocykli pod warunkiem, 偶e pozostawiona szeroko艣膰 chodnika dla pieszych nie jest mniejsza ni偶 1,5 metra i nie utrudnia im ruchu. Inne pojazdy o dopuszczalnej masie ca艂kowitej nie przekraczaj膮cej 2,5 tony mog膮 by膰 w ca艂o艣ci umieszczane na chodniku tylko w miejscach odpowiednio do tego wyznaczonych przy pomocy znaku drogowego pionowego "parking" (D-18)  lub znak贸w drogowych poziomych namalowanych na jezdni. Wprowadzone za pomoc膮 znak贸w drogowych ograniczenia w zatrzymaniu lub postoju pojazd贸w nie dotyczy pojazd贸w komunikacji publicznej, zatrzymuj膮cych si臋 na przystankach.

Przed pozostawieniem pojazdu, kieruj膮cy jest zobowi膮zany do takiego zabezpieczenia pojazdu, aby nie spowodowa艂 on wypadku i nie m贸g艂 by膰 uruchomiony przez osoby niepowo艂ane (np. dzieci). Przez termin "zabezpieczenie pojazdu" rozumiemy:  

 • unieruchomienie silnika,
 • wyj臋cie kluczyka ze stacyjki,
 • zamkni臋cie okien i drzwi,
 • zaci膮gni臋cie hamulca r臋cznego.

W okresie niedostatecznej widoczno艣ci nale偶y tak偶e w艂膮czy膰 艣wiat艂a pozycyjne lub postojowe, je偶eli pojazd je posiada. W poje藕dzie nie z艂膮czonym z przyczep膮 oraz w zespole pojazd贸w o d艂ugo艣ci nie przekraczaj膮cej 6 m dopuszcza si臋 w艂膮czenie 艣wiate艂 postojowych jedynie od strony 艣rodka jezdni.

Podczas zatrzymania lub postoju na spadku lub wzniesieniu, kieruj膮cy powinien ponadto w艂膮czy膰 bieg pierwszy lub wsteczny oraz skr臋ci膰 ko艂a pojazdu w stron臋 kraw臋dzi jezdni, przy kt贸rej pojazd stoi.

Policja, Stra偶 Graniczna lub stra偶 miejska ma prawo usun膮膰 pojazd pozostawiony w miejscu, w kt贸rym jest to zabronione i utrudnia ruch b膮d藕 zagra偶a bezpiecze艅stwu. Usuwanie tak pozostawionego pojazdu odbywa si臋 na koszt jego w艂a艣ciciela. Ponadto funkcjonariusze Policji lub stra偶y miejskiej mog膮 stosowa膰 blokady na ko艂a pojazdu, kt贸ry zosta艂 pozostawiony w miejscu, w kt贸rym jest to zabronione, lecz nie utrudnia ruchu i nie zagra偶a bezpiecze艅stwu.

Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, kt贸rego stan wskazuje na to, 偶e nie jest u偶ywany, mo偶e zosta膰 usuni臋ty z drogi przez stra偶 gminn膮 lub Policj臋 na koszt w艂a艣ciciela lub posiadacza. Pojazd usuni臋ty w ten spos贸b, nie odebrany na wezwanie gminy przez uprawnion膮 osob臋 w terminie 6 miesi臋cy od dnia usuni臋cia, uznaje si臋 za porzucony z zamiarem wyzbycia si臋, z wyj膮tkiem sytuacji, gdy nieodebranie pojazdu nast膮pi艂o z przyczyn niezale偶nych od osoby zobowi膮zanej, przechodzi na w艂asno艣膰 gminy z mocy ustawy. Pojazd przechodzi tak偶e na w艂asno艣膰 gminy, gdy w terminie 6 miesi臋cy od dnia jego usuni臋cia nie zostanie ustalona osoba uprawniona do jego odbioru.