Używanie świateł i sygnałów ostrzegawczych

Używanie świateł i sygnałów ostrzegawczych - Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza:  

  • w czasie od zmierzchu do świtu,
  • w okresie od 1 października do ostatniego dnia lutego przez całą dobę,
  • w tunelu.

W ciągu dnia (od świtu do zmierzchu) w warunkach normalnej przejrzystości powietrza zamiast świateł mijania kierujący pojazdem może używać tzw. świateł do jazdy dziennej. Są to światła o zmniejszonej mocy, umieszczone z przodu pojazdu, ale zapewniające odpowiednią widoczność pojazdu.

Kierujący motocyklem, motorowerem lub pojazdem szynowym jest obowiązany używać podczas jazdy świateł mijania.

W czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach poza obszarem zabudowanym jak i w obszarze zabudowanym, zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych pod warunkiem jednak, że nie oślepi innych kierujących i pieszych poruszających się w kolumnie. Światła drogowe należy przełączyć na światła mijania w razie:  

  • zbliżania się do pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka. W przypadku, gdy pojazd jadący z przeciwka zmieni światła drogowe na światła mijania, należy niezwłocznie uczynić to samo.  • zbliżania się do pojazdu poprzedzającego, jeżeli zachodzi możliwość oślepienia kierującego tym pojazdem,
  • zbliżania się do pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej, jeżeli poruszają się w takiej odległości, że istnieje możliwość oślepienia kierujących tymi pojazdami.

Od zmierzchu do świtu, na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi (znak A-3 lub A-4 z tabliczką T-5), kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych.

Wymagane w danych warunkach światła powinny być używane również podczas zatrzymania pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Jeżeli zatrzymanie to trwa ponad 1 minutę (np. w oczekiwaniu na otwarcie przejazdu kolejowego), światła mogą być wyłączone, jeżeli na tym samym pasie ruchu przed tym pojazdem i za nim stoją inne pojazdy.

Kierujący pojazdem silnikowym lub szynowym jest obowiązany podczas zatrzymania nie wynikającego z warunków ruchu lub przepisów oraz postoju w warunkach niedostatecznej widoczności używać świateł pozycyjnych przednich i tylnych lub świateł postojowych. Dopuszcza się włączenie świateł postojowych jedynie od strony środka jezdni w pojeździe nie złączonym z przyczepą oraz w zespole pojazdów o długości nie przekraczającej 6 m.

Podczas zatrzymania lub postoju, w miejscu oświetlonym w stopniu zapewniającym widoczność pojazdu lub znajdującym się poza jezdnią i poboczem, wszystkie światła pojazdu mogą być wyłączone. Przepis ten nie dotyczy pojazdu szynowego oraz pojazdu, na którym znajduje się urządzenie lub ładunek, wystające poza pojazd i wymagające oznaczenia odrębnymi światłami.

Światło oświetlające przedmioty przydrożne (szperacz) może być włączone tylko podczas zatrzymania lub postoju pod warunkiem, że nie oślepi innych uczestników ruchu. Ograniczenie to nie dotyczy pojazdu uprzywilejowanego.

W czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, kierujący pojazdem silnikowym powinien zachować szczególną ostrożność oraz włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie.
Światła te powinny być używane również podczas zatrzymania pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego (np. podczas oczekiwania na otwarcie przejazdu kolejowego).

W przypadku gdy widoczność na drodze nie przekracza 50 metrów, kierujący może używać tylnych świateł przeciwmgłowych. W razie poprawy widoczności na drodze kierujący powinien wyłączyć te światła.

W czasie wyprzedzania bądź omijania, poza obszarem zabudowanym, podczas mgły należy dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe.

Kierujący pojazdem może używać sygnału dźwiękowego lub świetlnego w razie, gdy zachodzi konieczność ostrzeżenia o niebezpieczeństwie.
Zabrania się:

  • nadużywania sygnału dźwiękowego lub świetlnego,
  • używania sygnału dźwiękowego na obszarze zabudowanym chyba, że jest to konieczne w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem,
  • ostrzegania światłami drogowymi w warunkach, w których może to spowodować oślepienie innych kierujących.