Znaki informacyjne

Znaki Informacyjne - Informują one o sposobie korzystania z drogi lub o obiektach znajdujących się w pobliżu drogi. Znaki informacyjne mogą być umieszczane po obu stronach jezdni, na przedłużeniu osi jezdni lub także ponad jezdnią. W przypadku, gdy znak zawiera zalecenia dotyczące sposobu kierowania pojazdem, należy się do nich stosować. Niektóre znaki mogą być dodatkowo uzupełniane tabliczkami dodatkowymi precyzującymi ich znaczenie.

D-1) "droga z pierwszeństwem" - Znak ten informuje o początku lub kontynuacji drogi z pierwszeństwem. Kierujący zbliżając się do skrzyżowania tak oznakowaną drogą ma pierwszeństwo przed kierującym zbliżającym się do tego skrzyżowania drogą podporządkowaną. Pod tym znakiem może być umieszczona tabliczka (T-6a) lub (T-6b).

D-2) "koniec drogi z pierwszeństwem" - Oznacza koniec drogi z pierwszeństwem. Znak ten często jest umieszczany razem ze znakiem (A-7).D-3) "droga jednokierunkowa" - Oznacza początek lub kontynuację drogi (jezdni), na której ruch odbywa się w jednym kierunku. Pod tym znakiem może być umieszczona tabliczka (T-22) wskazująca, że ruch rowerów jednośladowych na wyznaczonym na jezdni pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku.

D-4a) "droga bez przejazdu" - Oznacza początek drogi bez przejazdu.
D-4b) "wjazd na drogę bez przejazdu" - Oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.D-5) "pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi" - Oznacza, że kierujący przejeżdżają (przechodzą) przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego. Z drugiej strony takiego odcinka umieszczony jest znak "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka".

D-6) "przejście dla pieszych" - Informuje o miejscu przeznaczonym do przechodzenia pieszych przez jezdnię bądź torowisko. Powierzchnia przejścia dla pieszych może być oznaczona poziomym znakiem drogowym "przejście dla pieszych". Kierujący zbliżając się do miejsca oznaczonego tym znakiem obowiązany jest zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących.. Razem z tym znakiem może występować tabliczka dodatkowa (T-27).

D-6a) "przejazd dla rowerzystów" - Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów przez jezdnię. Kierujący zbliżając się do miejsca oznaczonego tym znakiem obowiązany jest zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających.

D-6b) "przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów" - Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych oraz przejeżdżania rowerzystów przez jezdnię. Kierujący zbliżając się do miejsca oznaczonego tym znakiem obowiązany jest zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych (rowerzystów) znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących (wjeżdżających). Razem z tym znakiem może występować tabliczka dodatkowa (T-27).

D-7) "droga ekspresowa" - Znak ten oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej. Umieszczona pod znakiem tabliczka (T-1a) wskazuje odległość do początku drogi ekspresowej. Jeżeli za przejazd daną drogą ekspresową jest pobierana opłata, to pod znakiem jest umieszczana tabliczka (T-28).D-8) "koniec drogi ekspresowej" - Oznacza miejsce, w którym kończy się droga ekspresowa. Umieszczona pod znakiem tabliczka (T-1a) wskazuje odległość do końca drogi ekspresowej.
 


D-9) "autostrada" - Znak ten informuje kierującego o wjeździe na autostradę. Umieszczona pod znakiem tabliczka (T-1a) wskazuje odległość do początku autostrady. Jeżeli za przejazd daną autostradą jest pobierana opłata, to pod znakiem jest umieszczana tabliczka (T-28).


D-10) "koniec autostrady" - Oznacza miejsce, w którym kończy się autostrada. Umieszczona pod znakiem tabliczka (T-1a) wskazuje odległość do końca autostrady.
D-11) "początek pasa ruchu dla autobusów" - Informuje o początku pasa ruchu, występującego z prawej strony jezdni, przeznaczonego tylko dla autobusów komunikacji publicznej i pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. W przypadku, gdy po tym pasie ruchu, dozwolony jest ruch także innymi pojazdami, to odpowiednie informacje znajdują się na tabliczce pod znakiem. Umieszczony na znaku napis "TAXI" oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony ruch taksówek.

D-12) "pas ruchu dla autobusów" - Informuje, że pas ruchu znajdujący się po prawej stronie jezdni przeznaczony jest tylko dla ruchu autobusów komunikacji publicznej i pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Jeżeli na tym samym pasie ruchu dopuszczalny jest ruch także innych pojazdów, to pod znakiem jest umieszczona odpowiednia informacja. Umieszczony na znaku napis "TAXI" oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony ruch taksówek.

D-13) "początek pasa ruchu powolnego" - Znak ten oznacza, że pojazdy, które na wzniesieniu nie osiągają minimalnej prędkości podanej na znaku powinny poruszać się po wyznaczonym dla nich pasie ruchu. Pod tym znakiem może być umieszczona tabliczka (T-1a) wskazująca odległość do początku pasa ruchu.


D-13a) "początek pasa ruchu" - Znak ten oznacza, początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku. Pod tym znakiem może być umieszczona tabliczka (T-1a) wskazująca odległość do początku pasa ruchu.
D-14) "koniec pasa ruchu" - Informuje o miejscu, w którym kończy się skrajny pas ruchu, znajdujący się po stronie wskazanej na znaku. Jeśli znak ten jest ustawiony przy pasie ruchu powolnego, to oznacza jego koniec. Pod tym znakiem może być umieszczona tabliczka (T-1a) wskazująca odległość do końca pasa ruchu.D-15) "przystanek autobusowy" - Informuje o miejscu przeznaczonym do zatrzymywania się autobusów komunikacji publicznej, innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.D-16) "przystanek trolejbusowy" - Informuje o miejscu przeznaczonym do zatrzymywania się trolejbusów komunikacji publicznej.
D-17) "przystanek tramwajowy" - Informuje o miejscu przeznaczonym do zatrzymywania się tramwajów komunikacji publicznej.
D-18) "parking" - Oznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów (zespołów pojazdów) z wyjątkiem przyczep kempingowych; umieszczona pod znakiem tabliczka (T-23e) oznacza, że na parkingu dopuszczony jest także postój przyczep kempingowych. W przypadku, gdy wyznaczenie postoju na chodniku lub jezdni jest inne, niż równolegle do jej krawędzi, to sposób ten jest przedstawiony na odpowiedniej tabliczce dodatkowej (T-30). Pod tym znakiem może widnieć również tabliczka (T-29) informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się. Umieszczona pod znakiem tabliczka (T-3a) wskazuje koniec miejsca przeznaczonego do postoju.

D-18a) "parking - miejsce zastrzeżone" - Znak ten informuje o miejscu przeznaczonym do postoju pojazdu uprawnionej osoby. Na znaku uwidacznia się użytkownika pojazdu, dla którego miejsce (miejsca) jest zarezerwowane.D-18b) "parking zadaszony" - Informuje o miejscu przeznaczonym do postoju pojazdów, znajdującym się w budynku lub pod wiatą. Pod tym znakiem może widnieć również tabliczka (T-29) informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się.D-19) "postój taksówek" - Oznacza miejsce przeznaczone do postoju taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych. Umieszczony dodatkowo na znaku napis "Bagażowe" wskazuje, że znak dotyczy taksówek bagażowych.

D-20) "koniec postoju taksówek" - Oznacza koniec odcinka drogi przeznaczonego do postoju taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych. Jeśli na postoju taksówek nie umieszczono tego znaku, to kończy się on w odległości nie większej niż 20 m przed znakiem D-19. Umieszczony dodatkowo na znaku napis "Bagażowe" wskazuje, że znak dotyczy taksówek bagażowych.

D-21) "szpital" - Informuje o tym, że w pobliżu znajduje się szpital.
D-21a) "policja".
D-22) "punkt opatrunkowy" - Informuje o miejscu, w którym znajduje się punkt opatrunkowy lub apteczka pierwszej pomocy. Apteczki pierwszej pomocy znajdują się najczęściej w przydrożnych budynkach.D-23) "stacja paliwowa" - Umieszczony w dolnej części tego znaku napis "LPG-GAZ" informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów.
D-23a) "stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów".

D-24) "telefon" - Informuje o pobliskim telefonie przeznaczonym do użytku publicznego.
D-25) "poczta" - Informuje o urzędzie pocztowym znajdującym się nie opodal znaku. Umieszczony na znaku symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon.
 
 

D-26) "stacja obsługi technicznej" - Informuje, że w pobliżu znajduje się stacja obsługi technicznej pojazdów.

 
 

D-26a) "wulkanizacja".

 
 
 

D-26b) "myjnia".
 
 

 

D-26c) "toaleta publiczna" - Informuje, że w pobliżu znajduje się toaleta do użytku publicznego. W przypadku, gdy w dolnej części znaku umieszczony jest napis "BUS" , toaleta ta jest wyposażona w urządzenie do wypróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach.


D-26d) "natrysk".

 

 
 

D-27) "bufet lub kawiarnia".
 
 

 

D-28) "restauracja".
 

 
 

D-29) "hotel (motel)".

 
 
 

D-30) "obozowisko (kemping)".

 
 
 

D-31) "obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenie elektryczne dla przyczep".
 
 


D-32) "pole biwakowe".

 
 
 

D-33) "schronisko młodzieżowe".

 
 
 

D-34) "punkt informacji turystycznej".

 
 
 

D-34a) "informacja radiowa o ruchu drogowym" - Znak ten podaje nazwę stacji radiowej i częstotliwość fal na jakich nadawane są informacje o ruchu drogowym.
 

 

D-35) "przejście podziemne dla pieszych".
 

 

D-35a) "schody ruchome w dół".
 

 

D-36) "przejście nadziemne dla pieszych".
 

 

D-36a) "schody ruchome w górę".
 
 
Znaki (D-35), (D-35a), (D-36), (D-36a) informują o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na rysunku.

D-37) "tunel" - Znak ten oznacza wjazd do tunelu.
 


 

D-38) "koniec tunelu" - Znak ten informuje o miejscu, w którym kończy się tunel.
 
 
 
Na odcinku pomiędzy znakiem D-37 a znakiem D-38 kategorycznie zabrania się zawracania, cofania oraz zatrzymywania pojazdu. Nakazuje się natomiast używanie świateł mijania.

D-39) "dopuszczalne prędkości" - Znak ten informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Polski. Na przejściu granicznym mogą być umieszczone tablice z napisami lub symbolami podające informacje o obowiązujących na terytorium Polski przepisach ruchu drogowego w granicach państwa.
 
 
 
 
D-40) "strefa zamieszkania" - Znak ten oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Znak ten informuje ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

D-41)

"koniec strefy zamieszkania" - Znak ten informuje o wyjeździe ze strefy zamieszkania.

D-42) "obszar zabudowany" - Oznacza wjazd na obszar zabudowany.


D-43) "koniec obszaru zabudowanego" - Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.

D-44) "strefa parkowania" - Oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu silnikowego pobierana jest opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.

D-45) "koniec strefy parkowania" - Oznacza wyjazd ze strefy parkowania.

 
 
 

D-46) "droga wewnętrzna" - Oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis na znaku wskazuje zarządcę drogi.

D-47) "koniec drogi wewnętrznej" - Oznacza wjazd z ogólnodostępnej drogi niepublicznej na drogę publiczną.

D-48) "zmiana pierwszeństwa" - Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzonej nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem "skrzyżowanie dróg" (A-5) (tak jak na rysunku) lub "ustąp pierwszeństwa" (A-7).

D-49) "pobór opłat" - Wskazuje miejsce, w którym pobierane są opłaty za przejazd drogą.